Πρασακάκη 15, Θεσσαλονίκη

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το addictivelashes.gr είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου,
το οποίο ανήκει στην ελληνική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που εδρεύει στην ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 15, 56422 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 127309332 / Δ.Ο.Υ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (εφεξής το «addictive lashes» ή η «Επιχείρηση»).
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο Δικτυακό μας τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς.
Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα,
συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό.
Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα,
όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της Επιχείρηση μας, ή η αγορά προϊόντων μας,
λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.
Το addictivelashes.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος.
Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο.
Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η χρήση του addictivelashes.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.
Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

 

 

II. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. Παροχή πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.
Το addictivelashes.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε τρεις (3) ημέρες, από την στιγμή της τροποποίησης τους.

Β. Εγγραφή μέλους

Η εγγραφή σας ως Μέλος στο addictivelashes.gr είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, γίνεστε Μέλος στο addictivelashes.gr και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους.
Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.
Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το addictivelashes.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Επιχείρηση μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό:
(α) Της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο addictivelashes.gr μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας στο addictivelashes.gr κτλ..
(β) Της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή).
Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το addictivelashes.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς.
Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Επιχείρηση μας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένο Μέλος του addictivelashes.gr.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από το addictivelashes.gr.
Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του addictivelashes.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.
Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του addictivelashes.gr.
Το addictivelashes.gr δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

Γ. Διενέργεια αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

1. Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, ως επισκέπτης ή ως μέλος.
Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στην πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής.
Αν επιθυμείτε να κάνετε την αγορά σας ως επισκέπτης, τα στοιχεία σας δεν θα αποθηκευτούν για καμία μελλοντική χρήση (εκτός των στοιχείων που αφορούν τις φορολογικές αρχές).
Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία πρέπει να επιλέξετε ένα τρόπο πληρωμής, από τους διαθέσιμους και να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους.
Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές.
Τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής, εφόσον προκύπτουν προστίθενται στο τελικό ποσό πληρωμής και αναγράφονται ευκρινώς στην τελική φόρμα παραγγελίας, την οποία και σας αποστέλουμε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Με την υποβολή της παραγγελίας σας, θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας γνωστοποιεί:
Ότι παραλάβαμε την παραγγελία.
Τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.
Τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής, εφόσον προκύπτουν.
Τον τρόπο πληρωμής.
Και όλους τους όρους της παραγγελίας.

2. Ακύρωση Παραγγελίας.

Ακύρωση της παραγγελίας σας δύναται να γίνει:

2.1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία.
Πριν υποβάλλετε την παραγγελία σας, έχετε τη δυνατότητα τεχνικά να κάνετε πίσω «επιστροφή στο καλάθι» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση».

2.2. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά πριν την αποστολή των προϊόντων.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα, μπορείτε να την ακυρώσετε με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@addictivelashes.gr.

2.3. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας.
Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα προϊόντα σας κατά την παράδοση από την Επιχείρηση μεταφοράς, ισοδυναμεί με το δικαίωμα υπαναχώρησης σας.
Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης σας, το addictivelashes.gr καταγράφει το γεγονός σε ειδικό αρχείο.
Στην περίπτωση δεύτερης παραγγελίας, μετά από προηγούμενη άρνηση παραλαβής από τον ίδιο πελάτη, το addictivelashes.gr θα επικοινωνήσει με τον πελάτη, για να επιβεβαιώσει την νέα παραγγελία.
Στην περίπτωση που αρνηθεί και δεύτερη φορά να παραλάβει την παραγγελία του, ο ίδιος πελάτης, τότε οποιαδήποτε επόμενη παραγγελία του δεν αποστέλλεται με αντικαταβολή.

2.4. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, λόγω λάθους, λόγω ελαττωματικών προϊόντων, λόγω απώλειας.
Μετά την παραλαβή ακυρώνεται η παραγγελία σας, σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, λάθος προϊόν (που δεν περιλαμβάνεται στην τελική φόρμα παραγγελίας) ή δεν παραλάβετε κάποιο προϊόν ποτέ λόγω απώλειας.

Δ. Τρόποι πληρωμής

1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής/χρεωστικής Κάρτας:

Το addictivelashes.gr δέχεται όλες τις κάρτες Visa, Mastercard, American Express και DINERS. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μας εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Για τις αγορές με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς.

2. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Πληρώστε τον συνεργάτη της εταιρείας μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€(προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Ε. Παραγγελία / Παράδοση προϊόντων/ Εξοδα αποστολής

1. Παραγγελία
Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 14:00 Δευτέρα με Παρασκευή και το addictivelashes.gr αποστέλλει την παραγγελία σας την ίδια μέρα, διαφορετικά θα αποσταλλεί την επόμενη εργάσιμη.

2. Παράδοση προϊόντων
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται την επόμενη εργασίμη μέρα από την αποστολή τους, εκτός από τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά οπού χρειάζονται δύο εργασίμες. Σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται να ειδοποιηθείτε από την συνεργαζόμενη εταιρεία courier, ώστε να πάτε στο πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης για να παραλάβετε το δέμα σας. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς. Σε αυτή τη περίπτωση η Addictive Lashes συνεργάζεται με συγκεκριμένες εταιρείες courier και μεταφορικές. Σε αυτές παραδίδει την επόμενη εργάσιμη τα προϊόντα οι οποίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά στο τελικό καταναλωτή.

3. Έξοδα Αποστολής
Τα έξοδα αποστολής για αποστολές μέχρι δύο κιλά, εντός Ελλάδας είναι 5 €.

ΣΤ. Επίλυση διαφορών

Το addictivelashes.gr δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες γα το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.